Adatkezelési tájékoztató

Cégnév: Pető Rita

Székhely: Budapest 1134, Kassák Lajos utca 55.

Adószám: 68594983-1-41

E-mail: ritapeto@gmail.com

Telefonszám: +36 70 455 2041

Weboldal: https://petorita.hu, mint Adatkezelő jelen regisztráció során megadott személyes adataimat, továbbá jelen regisztrációm időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy:

  • az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak,
  • amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Jelen hozzájárulás adatkezelőt személyes adataim kezelésére csak az online hírlevél rendszer használatával kapcsolatosan jogosítja. Adatkezelő Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom.

Hozzájárulok, hogy kapcsolati adataim a feliratkozásom dátumától számított legfeljebb 3 naptári évig megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele az online termékek igénybevételének. Tudomásul veszem, hogy adatkezelő személyes adataim kezelése során Pető Rita (Székhely:Budapest 1134, Kassák Lajos utca 55., Képviselő, aki egyben az adatvédelmi kapcsolattartó is). A https://petorita.hu oldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom.

További adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok